เกี่ยวกับเรา

About me : เกี่ยวกับฉัน

 

Norawich Kuptasiri 

Computer-Science Suan Dusit University (SDU)  

Interested(Passion) : Music,Travel,Nature 

Facebook : Norawich Kuptasiri (Nerd dairy Owner)